Στοιχεία Εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ MARINE REPAIR ENGINES I.K.E.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ METLOCKAST GENERAL REPAIR
ΕΔΡΑ ΒΙ.ΠΑ.ΣΧΙΣΤΟΥ Τ.Ο.3, ΠΕΡΑΜΑ, 18863
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΦΜ 800649128
ΔΟΥ Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 134023207000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0030 210 4015615
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ € 30.000
ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΛΩΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΛΩΤΟΣ

Μερικοί από τους πελάτες μας

Η πλειοψηφία των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών εμπιστεύεται την MRE