Επισκευές εν πλω 24/7/365

Εξειδικευμένοι και έμπειροι τεχνήτες

Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο οπουδήποτε στον πλανήτη. Η ομάδα μας έμπειρων τεχνικών, είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και αναλώσιμα, είναι σε θέση να αναλάβει εργασίες παγκοσμίως, εργάζεται σε 24ωρη βάση και προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις συστάσεις της κλάσης. Παρέχουμε πλήρες φάσμα υπηρεσιών επισκευής πλοίων και επισκευής κινητήρων για όλους τους τύπους και τα μεγέθη πλοίων.
• Στις επισκευές ταξιδιού
• Επισκευές αγκύρροβολίας
• Πλήρης ή μερική γενική επισκευή κινητήρα
• Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού καταστρώματος
• Τεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Latest Project

DATE

August 18th, 2019

VESSEL

TMS TEST

PROJECT TYPE

Commercial

Φωτογραφικό Υλικό